1. Kattehold
1.1 Generelt
Å ivareta sine katters helse og velferd er det aller viktigste for enhver katteeier. Mytene om katters selvstendighet og evne til å klare seg selv ute i naturen har ført til mange tragiske katteskjebner. Når man har skaffet seg katt, skal man være klar over at man har tatt på seg ansvaret for et levende vesen som er helt avhengig av sine eiere for å kunne leve et godt liv. Det innebærer ikke bare at man sørger for at kattens fysiske behov blir dekket – katter har også følelser i like stor grad som mennesker. Til og med svært primitive dyr er ifølge senere forskning i stand til å føle kjærlighet. Katten er i likhet med hunden et dyr som kan føle sterk kjærlighet til sine eiere. Det er katteeiers ansvar å ta imot og gjengjelde denne betingelsesløse kjærlighet.
Som minimumskrav skal katteier:

1.1.1 Sørge for å gi katten leveforhold som passer kattens fysiske, atferdsmessige og sosiale behov.
1.1.2 Sørge for at katten alltid har tilgang til mat av en kvalitet og mengde som er nødvendig for å opprettholde god helse og kondisjon. Friskt vann skal være tilgjengelig hele døgnet.
1.1.3 Beskytte katten mot sykdom, stress og skaderisiko så langt det lar seg gjøre. Herunder følge vaksinasjonsprogram iht NRRs, FIFes og behandlende veterinærs anbefalinger.
1.1.4 Undersøke katten daglig for å kontrollere at den ikke har fått noen sår eller andre skader, at den ikke har blitt smittet med parasitter (i sommerhalvåret lopper, flått etc).
1.1.5 Kontakte veterinær umiddelbart ved mistanke om sykdom.

 

  WEBMASTER